Trudne początki

Pierwszy rok pracy
Rozwój bazy i społeczności
Pierwsza studniówka i matura
Dalsze lata Nadanie imienia K. Holteia
Sukcesy X urodziny Liceum Wręczenie sztandaru


Dalsze lata

(do roku 2002, 10-lecia istnienia szkoły)

Rozwój bazy materialnej 

    Do tworzenia coraz to lepszych warunków materialnych pozyskiwano zarówno rodziców, jednostki samorządowe miasta, gminy i powiatu oraz sponsorów. Aktywna działalność w tym zakresie pozwoliła na stworzenie silnego lokalnego lobby rodziców na rzecz szkoły, co z kolei umożliwiło realizację wielu znaczących przedsięwzięć i  inwestycji. Najważniejsze z podjętych działań na rzecz poprawy bazy materialnej szkoły to:

a) Stworzenie od podstaw pracowni informatycznej (1994), wyposażenie jej zarówno w sprzęt informatyczny, niezbędne oprogramowanie, jak również krzesła i stoły komputerowe. Przez  lata pracownia ta poddawana jest systematycznej modernizacji. Tylko w roku  2001 dokonano wymiany 8 komputerów, oraz uruchomiony został stały dostęp do internetu (SDI). Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była tylko dzięki skutecznemu pozyskiwaniu sponsorów.

b) Biblioteka  i czytelnia szkolna to następne ważne  osiągnięcie zrealizowane przy pomocy rodziców i  środowiska miejscowych firm prywatnych. Aktualnie czytelnia w zupełności zaspakaja potrzeby uczniów i nauczycieli, a księgozbiór liczy 3031 woluminów.

c) Wyposażenie w sprzęt sportowy sali gimnastycznej (ławki, materace, piłki itp.) dzięki pomocy jednej z firm lokalnych pozyskane zostały z Holandii.

d) Poprzez uzupełnienie środków budżetowych pozyskanymi dodatkowo środkami od sponsorów i rodziców doposażono sale lekcyjne w sprzęt audiowizualny (5 kpl.), mikroskopy (3 kpl.), rzutniki pisma (1 kpl.), ekrany (2 kpl.), faks (1 kpl.) oraz niezbędne wyposażenie w meble biurowe. (2 kpl.)

e) Z   inicjatywy rodziców i przy ich czynnym udziale wykonano przebudowę wejścia do budynku szkolnego (projekt autorski rodzica). Wartość tych robót wyniosła: 38 tys. zł

f) Wielokrotnie malowano korytarze, sale lekcyjne, szatnie i zaplecze sanitarne przy udziale rodziców i młodzieży. Dokonano również remontu instalacji kanalizacyjnej w szkole. Wartość tych robót szacowana może być na kwotę 6 tys. zł.

g) Naprawiono i wymalowano ogrodzenie szkolne.

h)  W latach 2000-2001 zaprojektowano i wykonano ogród szkolny (arboretum) służące celom dydaktycznym w zakresie nauczania biologii. Ogród został wyposażony w podarowane przez firmę Haste  4 kpl. mebli ogrodowych, ławeczki, trejaże i rzeźby ceramiczne pozyskane z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W ogrodzie posadzonych zostało 200 różnego gatunku roślin, a założony żywopłot tworzy naturalny zielony ekran od strony głównej ulicy. Wartość robót oszacowana została na  20 tys. zł.

i)   Z pozyskanych z poza budżetu środków wyposażono hall szkolny w ławki do odpoczynku i stoliki.

j)   Od roku 1999 jednostką  prowadzącą  jest   Starostwo Powiatowe  w Trzebnicy.

 

Imprezy i uroczystości

Społeczność szkolna wielokrotnie przeżywała ważne i podniosłe chwile, święta i uroczystości. Wiele emocji przez kilka lat rozbudzała sprawa wyboru patrona szkoły. Z kilkunastu kandydatów wyłoniło się kilku, wśród których byli m.in. poeta Edward Stachura i poeta Karol Holtei. Był ogłoszony konkurs, przeprowadzono referendum. Po wielu sporach i dyskusjach zapadła decyzja – patronem Liceum w Obornikach Śl. będzie obornicki poeta Karol Holtei. Uroczyste nadanie imienia nastpiło w dniu 9 listopada 1997 roku. Obecni byli liczni i szanowni goście. Poetka Urszula Kozioł, przecinajac wstege, dokonała otwarcia poświeconej Patronowi wystawy, zorganizowanej w holu szkoły.

 

Inicjatywy pozalekcyjne

a) Z inicjatywy uczniów powstawały w różnych latach gazetki szkolne. Pierwszą było pismo pt. “ALO” , potem wychodził “FKRENT”, następnie “TOLLE LEGE” (1993), wszystkie pod opieką i wnikliwym okiem p. Artura Adamskiego. Obecnie (rok 2002) wydawany jest “NIETAKT”.

b) 18.11.99 odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Wrocławskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w ramach Wszechnicy Literackiej. Młodzież w kolejnych spotkaniach miała okazję spotkać się i zapoznać z twórczością obecnie czynnych twórców.

c) Pod koniec roku szkolnego 1999/2000 kilka uczennic zaproponowało zapełnienie luki w szkolnym wychowaniu muzycznym i zorganizowanie zespołu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu zwłaszcza Kasi Feleńczak od września 2000 roku zaczęły się pierwsze próby, prowadzone przez p. Wiolettę Masiuda. Chór w 8 – osobowym składzie zaśpiewał kilka kolęd podczas szkolnego przedstawienia jasełek przed Bożym Narodzeniem w dniu 22 grudnia 2000r. Później skład zespołu powiększył się do kilkunastu osób i miał okazję wystąpić na wielu imprezach szkolnych i pozaszkolnych (w OOK, w Saloniku Czterech Muz, w SP nr 2, w ZSEkonomicznych w Obornikach Śl., w Szkole Specjalnej w Trzebnicy). W ubiegłym miesiącu członkowie zespołu brali udział w warsztatach muzycznych w Krakowie i wraz z 400 uczestnikami ogólnopolskich warsztatów wystąpili z koncertem w Filharmonii Krakowskiej. Zespół istnieje nadal, chce się rozwijać i liczy na fachową pomoc.

d) Od kilku lat istnieje koło matematyczne, prowadzone przez p. Elżbietę Jezierską.

e) Ciekawą formą była zapoczątkowana przez Huberta Oziminę Szkolna Kronika Filmowa, czy próby ekranizacji na video scen teatralnych i filmowych przygotowanych przez uczniów.

f)   Grupa młodzieży pod kierunkiem poetki i aktorki p. Krystyny Paraszkiewicz-Pater uczestniczyła w warsztatach teatralnych. Utworzone przez nich koło teatralne OBOK przygotowało kilka bardzo wartościowych przedstawień. W skład grupy wchodzili m.in.: Anna i Iwona Pasiecznik, Bogumił Dudczenko, Bartosz Ladra.

g)    Z inicjatywy nauczycieli j. polskiego (od wielu lat p. Beata Orlik -Kwolik) w Saloniku Czterech Muz odbywały się konkursy recytatorskie i poezji śpiewanej.

h)    Nauczyciele j. obcych organizowali także konkursy twórczości literackiej w j. angielskim i niemieckim.

i)     Uczniowie chętnie przygotowują przedstawienia i inscenizacje Gasełka, sceny z życia Patrona szkoły). Kilka z nich wyreżyserował p. Maciej Kubicki. Pomocą zawsze chętnie służy p. Danuta Pawlaczek, która też jestkoordynatorem współpracy z obomickim Zespołem Szkół Ekonomicznych.

j)     Mieliśmy też wiele sukcesów sportowych. Reprezentacje naszej szkoły ze swoimi trenerami (bardzo aktywny p. Edward Wilga i p. Artur Wołoszański) systematycznie biorą udział w rozgrywkach regionalnych w piłce siatkowej i koszykowej. Uczniowie p. Wandy Krysmann trenują z powodzeniem jazdę konną.

k)    Uczniowie naszej szkoły włączają się w różne akcje społeczne i charytatywne (m.in. WOŚP). Mamy swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Powiatu.

1)    Młodzież umiała się też bawić, uczestniczyła w wielu wycieczkach, wyjazdach rekreacyjnych. Samorząd Uczniowski organizował m.in. Dni Sportu, Dni Wiosny z zajęciami w terenie, żakinady.

 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy

    W 1999 roku uczennicy Julii Jelińskiej zostało przyznane stypendium Prezesa Rady Ministrów. W następnych latach to stypendium pobierali: Tomasz Krzyżak (2000r.), Karol Marchwicki (200l r.) oraz obecnie (rok 2002) Agata Konior, która jest też laureatką ubiegłorocznej edycji Olimpiady j. Polskiego na szczeblu wojewódzkim oraz fmalistką Olimpiady Ochrony Środowiska na szczeblu krajowym.

    Uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Oprócz wymienionej już Agaty Konior warto wsponmieć o Tymonie Marchwickim, który pod opieką p. Artura Przystarza w 2001 roku razem ze swoim bratem Karolem zakwalifIkował się do finału Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej (organizowanego w naszym liceum) i w klasyfikacji końcowej zajął II miejsce. Drużyna naszego liceum zakwalifikowała się do eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Aids. W 1997 r. praca badawcza Katarzyny Żuk zdobyła wyróżnienie w etapie woj. Olimpiady Biologicznej, a Monika Laprus w 2000 r. została laureatką etapu regionalnego Wiedzy Ekologicznej. Uczennicami opiekowała się p. Małgorzata Nehrebecka. Uczestniczyliśmy również w organizacji IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego.

oprac. Wioletta Masiuda
Strona Główna