Trudne początki

Pierwszy rok pracy
Rozwój bazy i społeczności
Pierwsza studniówka i matura
Dalsze lata Nadanie imienia K. Holteia
Sukcesy X urodziny Liceum Wręczenie sztandaru

Rozwój bazy i społeczności

    Rok szkolny 93/94 środowisko szkolne wraz z nowym dyrektorem p. Emilią Żak powitało już w nowym lokum. Siedzibą trzech klas licealnych oraz trzech klas szkoły podstawowej) stał się wyremontowany i zaadaptowany budynek po spółdzielni KODIM. Dokonując uroczystego otwarcia nowej szkoły Kurator Grażyna Tomaszewska życzyła młodzieży, by „codzienne chodzenie do takiej szkoły było samą przyjemnością” i by stworzyli „tradycje liceum, jakiego w województwie dotąd nie ma”. Burmistrz Eugeniusz Jakubiak pogratulował uczniom, którzy „przed rokiem odważyli się pójść do szkoły, której jeszcze nie było”.
    Uzyskaliśmy domek może i ciasny, ale własny, a do tego bardzo sympatycznie urządzony. Oczywiście wyposażenie pozostawiało jeszcze wiele do życzenia, ale urządzaliśmy się z zapałem. Bardzo brakowało sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Zajęcia WF odbywały się w małej salce ćwiczeń, na dworze lub na hali OSIR.

    16 września 1994 roku gościliśmy dyrektora szkoły w Emden. Wizyta ta zapoczątkowała wieloletnią, trwającą do dziś wymianę młodzieży z naszych szkół, co bardzo pomogło w poszerzeniu znajomości j. niemieckiego naszych uczniów. Duże zaangażowanie nauczycieli j. niemieckiego – p. Sabiny Osińskiej i Anny Choińskiej.

    W 1995 roku ukończono budowę dużej sali gimnastycznej wraz z funkcjonalnym zapleczem – szatniami i łazienkami, oraz zagospodarowano dziedziniec wewnętrzny.

    Począwszy od 1995 roku przez ponad sześć lat szkoła realizowała program współpracy z Amerykańskim Korpusem Pokoju (AKP). Poprzez tę współpracę stworzono dla młodzieży dogodne warunki do otwarcia się na świat. Doceniając rolę znajomości języków obcych, potrzebę kontaktów międzyludzkich i kontaktów międzynarodowych we współczesnym świecie dyrektor Emilia Żak pozyskała do pracy w szkole w charakterze nauczycieli języka angielskiego wolontariuszy AKP:
    Laurę Burns z Denver - Colorado (1995-1997),
    Leslie Hess z Huston -Texas (1997-1999)
    Lindsey Rosenberg z Livington -New Jersey (1999-2001).

    W warunkach braku odpowiedniej ilości nauczycieli języka angielskiego było to bardzo praktyczne, funkcjonalne i oryginalne rozwiązanie. Realizując program współpracy z AKP i tworząc sprzyjający klimat pracy w szkole młodzież pokonywała uprzedzenia i bariery językowe i starała się rozwijać swoje kompetencje językowe na coraz wyższym poziomie. Dobrze ten proces można było zaobserwować w czasie wspólnych wyjazdów turystycznych, rekreacyjnych oraz podczas codziennego życia szkoły. Amerykanki tworzyły liczne grupy konwersacyjne, organizowały imprezy z okazji święta Halloween, przygotowywały inscenizacje teatralne z okazji Święta Dziękczynienia. Prowadziły też dodatkowe lekcje na temat kultury, literatury i historii amerykańskiej, wprowadzając uczniów w tematykę związaną z realiami obyczajowymi, społecznymi, kulturowymi i geograficzno-przyrodniczymi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wizyty przyjaciół pracujących u nas Amerykanek sprzyjały też nawiązaniu bliższych kontaktów z innymi Amerykanami przebywającymi i pracującymi w Polsce.
    Ważnym elementem pracy amerykańskich nauczycieli była inicjatywa nawiązywania korespondencji z młodzież amerykańską. Dużym przeżyciem dla naszych uczniów były przygotowania i udział w prowadzonej w języku angielskim, organizowanej corocznie symulacji obrad ONZ, imprezy zupełnie anglojęzycznej.
    Dzięki stałej współpracy z AKP otrzymaliśmy też z Ambasady USA w Polsce dobrze wyposażony zestaw programów komputerowych, książek, czasopism i innych materiałów pomocnych w nauczaniu języka angielskiego.
    Praca ochotników nie zakończyła się wraz z zamknięciem programu Korpusu Pokoju. Umiejętności i pomysły wolontariuszy nadały kierunek zmian w nauczaniu języka angielskiego i zaowocowały działaniami, które na trwałe wpisały się w życie szkoły (udział szkoły w symulacji obrad ONZ, kontakty korespondencyjne, przedstawienia teatralne w języku angielskim).

Działania Rady Szkoły

    Od początku istnienia szkoła mogła liczyć na pomoc i współpracę z rodzicami m.in. w ramach Rady Szkoły. W skład Rady zgodnie ze statutem wchodzi trzech nauczycieli, trzech rodziców i trzech uczniów. W dniu 15 października 1992r. odbyło się pierwsze spotkanie wybranej Rady, w skład której weszli rodzice: Ewa Heydel-Ozimina, Ryszard Biernat i Stanisław Żelazko. Przewodniczącym wybrany został pan Stanisław Żelazko. W następnych latach w Radzie działali: p. Grażyna Kral, p. Tadeusz Durzyński, p. Tadeusz Feleńczak, p. Henryka Bursztynowicz, p. Andrzej Górski. Dużą aktywność i inwencję wykazała Rada pod kierownictwem p. Andrzeja Krassowskiego (m.in. przebudowa wejścia głównego). Potem pałeczkę przejęli p. Krzysztof Czerkas, p. Magorzata Malinowska-Grakowicz, p. Janusz Laskowski.
    Rada, we współpracy z dyrektorem i Radą Pedagogiczną, dba o systematyczne poprawianie warunków nauki, doposażania gabinetów dydaktycznych i biblioteki, estetykę i funkcjonalność budynku oraz otoczenia szkoły. Pieniądze pochodzą ze składek rodziców oraz sponsorów. Ze zgromadzonych funduszy finansowane są nagrody dla najlepszych uczniów, ksero, bieżące środki czystości. Z tego źródła opłacano również mieszkanie dla nauczycieli j. angielskiego z Amerykańskiego Korpusu Pokoju.
    Wynikiem starań m.in. Rady Szkoły było stworzenie od podstaw pracowni informatycznej (1994), wyposażenie jej zarówno w sprzęt informatyczny, niezbędne oprogramowanie, jak również krzesła i stoły komputerowe. Przez lata pracownia ta poddawana jest systematycznej modernizacji.Dbali o to kolejni opiekunowie pracowni, zwłaszcza p. Artur Mamet (świetny fachowiec i wspaniały człowiek, niestety już nie żyjacy), p. Magorzata Urban, a obecnie p. Jolanta Olejniczak.

    Nie sposób zapomnieć też o wkładzie pracy p. Anny Bracisiewicz, która oficjalnie jest reprezentacyjną i przemiłą sekretarką szkolną, a nieoficjalnie dobrym duchem Liceum, przyjacielem dla nauczycieli i matką dla uczniów. Wszyscy też znamy i cenimy pracę pozostałych pracowników szkoły, zwłaszcza p. Wandy Kociemby i p. Michała Słabickiego, którzy od początku są związani ze szkoła przy ul. Wrocławskiej i róniez tworzą jej klimat.

 

oprac. Wioletta Masiuda
Strona Główna