Trudne początki

Pierwszy rok pracy
Rozwój bazy i społeczności
Pierwsza studniówka i matura
Dalsze lata Nadanie imienia K. Holteia
Sukcesy X urodziny Liceum Wręczenie sztandaru


Pierwszy rok pracy

  Dyrektor: Ryszard Cymerman
  Wicedyrektor: Wioletta Masiuda
  Nauczyciele:

1. Wioletta Masiuda - matematyka, wychowawca klasy
2. Artur Adamski - j. polski
3. Sabina Osińska - j. niemiecki poczatek.jpg (56953 bytes)
4. Tadeusz Gołębiewicz - j. angielski
5. Joanna Dostal - historia
6.   Helena Dąbrowska - biologia
7. Ryszard Cymerman - geografia
8. Antoni Mróz - fizyka
9. Stanisława Plińska - chemia
10. Jolanta Nitka - plastyka
11. Leszek Kuchar - informatyka
12. Jan Czajkowski - PO
13. Wanda Krysman - WF
14. Sławomir Błażewski - WF
15. Ks. Cezary Barszczyński - religia

 
    Zajęcia odbywały się w budynkach ówczesniej Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie Gimnazjum). Dyrekcja (wspólna dla zespołu szkół - szkoły podstawowej, liceum oraz szkoły zawodowej) postarała sie o odpowiedni dobór kadry pedagogicznej. Profesorowie zadbali o to, by kształcenie było na odpowiednim poziomie i aby młodzież mogła wszechstronnie się rozwijać. Nasi uczniowie stali się częstymi bywalcami OOK (projekcje filmowe, koncerty, warsztaty plastyczne), Saloniku Czterech Muz (Dyskusyjny Klub Filmowy, wieczory poezji), Galerii JM - Jolanty i Marka Śniecińskich (spotkanie plastyczne i literackie). Zawiązało się także koło Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. Inicjatorem wielu z tych przedsięwzięć był prof. Artur Adamski.

    W międzyczasie trwały wysiłki mające na celu zgromadzenie środków do adaptacji na cele szkolne budynku po dawnej Spółdzielni „Kodim”. W projektach adaptacyjnych brała czynny udział dyrekcja szkoły, starając się uzyskać jak najlepsze rozwiązania. Rozpoczęto prace remontowe.Trzeba było przewidzieć rozmieszczenie klas, a więc przebudować wnętrze, zmienić położenie ścianek działowych, wymienić niektóre instalacje, wyposażenie łazienek. W ramach programu inwestycyjnego Kuratorium Oświaty m.in.: wykonano docieplenia budynku, nowej elewacji, zainstalowanie nowego systemu ogrzewania gazowego. Częstymi gośćmi na „placu boju” byli gospodarze gminy, przedstawiciele Kuratorium i dyrekcji, a także przedstawiciele utworzonej w październiku 1992 roku Rady Szkoły. Szczególnie zaangażował się przewodniczący Rady - p.Stanisław Żelazko.
    Klasę pierwszą w roku szk. 92/93 ukończyło 24 uczniów.

oprac. Wioletta Masiuda
Strona Główna