Witam na mojej stronie. Jest ona związana z moją pracą nauczyciela matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich. Teksty dotyczące  nauki matematyki zamieszczone są w menu po lewej stronie. Tam zapraszam przede wszystkim moich uczniów, a także ich rodziców :-))
   Znaleźć tutaj można m. in. informacje na temat podstawowych wymagań, używanych podręczników, kryteriów ocen, zakresu materiału w poszczególnych klasach, listy zadań. Rodzice zainteresują się zapewne wynikami bieżącymi. Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych i domowych oraz innych form aktywności ucznia są na bieżąco aktualizowane.
   Zachęcam do zwiedzenia także pozostałych miejsc na stronie - można znaleźć wiadomości na temat działalności chóru szkolnego, historii szkoły oraz różne ciekawostki.

   Natomiast powyżej jest link do strony gdzie publikuję teksty, które zachęcają do refleksji osobistej, w prosty sposób dotykają tematyki biblijnej, problemów wiary. Są tam artykuły zupełnie poważne, ale jest też kilka felietonów, które wyśmiewają różne absurdy życia.

LO w Obornikach Śl.
Strona LO
w Obornikach Śl.


Historia i patron LO

e-mail
Kontakt

"Gaude Mater" - nuty
Chór szkolny

STAT4U
Gra „w zapalki” :-)

 

     Pokolenie narcyzów - praca Magdy Witkowskiej (kl. 3b)

        Każdego roku uczniowie prowadzonych przeze mnie klas maturalnych, w ramach zajęć programowych z matematyki, przedstawiają pracę statystyczną na wybrany przez siebie  temat. Zbierają i opracowywują uzyskane przez siebie dane, ilustrują je diagramami i wykresami, opatrują komentarzami, formułują wnioski.
     W bieżącym roku szkolnym również powstały takie prace o róznej tematyce (mniej lub bardziej oryginalnej). Chcę zaprezentować jedną z tych prac, poruszającą bardzo ciekawy temat różnic pokoleniowych. Zaproponowany przez Magdę Witkowską z kl. 3b temat to: "Pokolenie narcyzów". Co sądzicie na ten temat:

"Podpierając się wszystkimi danymi jakie zbierałam, można stwierdzić, że faktycznie, istnieje coś w rodzaju generacji JA. Młodsze pokolenie widzi siebie  w centrum, resztę rówieśników ocenia słabo. Jest zadowolone ze swych osiągnięć, choć na pewno nie ma takiego doświadczenia, jak osoby starsze. Patrzy przychylnym okiem na siebie, twierdząc, że nie trzeba w sobie nic zmieniać, nad niczym pracować. Starsze pokolenie dostrzega to, że zawsze można coś ulepszyć, ocenia samych siebie surowiej, a rówieśników nie traktuje jak rzeszy ludzi głupich. Pomysłowość i oryginalność to też cecha dzisiejszych młodych. Prawie wszystkich. W większości wszyscy po 1980r. to chodzące ideały."

     Przytoczony cytat z materiałów źródłowych:
"Jak stajemy się narcyzem? Czasem dzieje się to z powodu nadmiernego uwielbienia, jakim dziecko obdarzają rodzice. Innym razem szkodzi przesadny krytycyzm i wymagania”
   - daje do myślenia także rodzicom i wychowawcom.

 Jest to ciekawy materiał do dyskusji na godzinach wychowawczych i nie tylko. Cała praca dostępna jest tutaj


zagadka :-)

Jesteś niezadowolony ze swojego życia?
zajrzyj tutaj!!!