Pokolenie narcyzów
praca statystyczna Magdy Witkowskiej (kl. 3b)

     Każdego roku uczniowie prowadzonych przeze mnie klas maturalnych, w ramach zajęć programowych z matematyki, przedstawiają pracę statystyczną na wybrany przez siebie  temat. Zbierają i opracowywują uzyskane przez siebie dane, ilustrują je diagramami i wykresami, opatrują komentarzami, formułują wnioski.
    W bieżącym roku szkolnym również powstały takie prace o róznej tematyce (mniej lub bardziej oryginalnej). Chcę zaprezentować jedną z tych prac, poruszającą bardzo ciekawy temat różnic pokoleniowych. Zaproponowany przez Magdę Witkowską z kl. 3b temat to: "Pokolenie narcyzów". Co sądzicie na ten temat:

"Podpierając się wszystkimi danymi jakie zbierałam, można stwierdzić, że faktycznie, istnieje coś w rodzaju generacji JA. Młodsze pokolenie widzi siebie  w centrum, resztę rówieśników ocenia słabo. Jest zadowolone ze swych osiągnięć, choć na pewno nie ma takiego doświadczenia, jak osoby starsze. Patrzy przychylnym okiem na siebie, twierdząc, że nie trzeba w sobie nic zmieniać, nad niczym pracować. Starsze pokolenie dostrzega to, że zawsze można coś ulepszyć, ocenia samych siebie surowiej, a rówieśników nie traktuje jak rzeszy ludzi głupich. Pomysłowość i oryginalność to też cecha dzisiejszych młodych. Prawie wszystkich. W większości wszyscy po 1980r. to chodzące ideały".

    Przytoczony cytat z materiałów źródłowych:

"Jak stajemy się narcyzem? Czasem dzieje się to z powodu nadmiernego uwielbienia, jakim dziecko obdarzają rodzice. Innym razem szkodzi przesadny krytycyzm i wymagania” ,

        - daje do myślenia także rodzicom i wychowawcom.

     Jest to ciekawy materiał do dyskusji na godzinach wychowawczych i nie tylko. Cała praca dostępna jest tutaj  

    Wioletta Masiuda

Strona Główna