Od dwudziestu pięciu lat pracuję w szkole jako nauczyciel matematyki.
Po studiach matematycznych, które ukończyłam w 1982r. na Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Obornikach Śląskich - mojej rodzinnej miejscowości.
Startując w wyborach samorządowych 1990 roku za główny punkt mojego programu wyborczego uznałam  zorganizowanie w Obornikach licem ogólnokształcącego. Mam ogromną satysfakcję, gdyż pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Gminy ówczesnej kadencji, punkt ten udało mi się zrealizować (oczywiście przy współudziale i zaangażowaniu wielu osób). We wrześniu 1992 roku rozpoczęła naukę pierwsza klasa obornickiego Liceum. Zaczęłam więc równolegle pracę w nowo utworzonym Liceum, będąc nauczycielem matematyki, wychowawcą klasy i wicedyrektorem w jednej osobie.
W liceum obornickim pracuję do dziś ucząc matematyki.

A tak wygląda gabinet matematyczny w LO
w Obornikach Śląskich. Oczywiście, praca wre :-)

    Moja strona jest skierowana przede wszystkim do uczących się matematyki, jednak i dla kolegów po fachu może okaże się pomocna. Są tu opracowane przeze mnie kryteria ocen, zakresy materiału oraz listy zadań. Można też zajrzeć do przygotowanych dla moich uczniów konspektów lekcji:
1)
Przekształcenia wykresów funkcji - klasa pierwsza: daję propozycję do pracy w grupach metodą heurystyczną. Zawiera szczegółową instrukcję dla nauczyciela oraz instrukcję dla każdej z grup. W moim zamyśle połączyłam elementy pracy indywidualnej i grupowej uczniów, które to połączenie uważam za bardzo efektywne i kształcące. Konspekt jest przeznaczony do realizacji na jednej godzinie lekcyjnej.
2) Pochodna funkcji - klasa trzecia:   wykorzystuje „nowinkę” techniczną w postaci kalkulatora graficznego. Lekcja przeznaczona jest do przeprowadzenia w klasie trzeciej liceum, realizującej program matematyki w zakresie rozszerzonym. Celem lekcji jest budowanie intuicji związanych z pochodną funkcji i jej własnościami, a w szczególności empiryczne stwierdzenie, że pochodna jest też zależnością funkcyjną; badanie związków między pochodną, a własnościami funkcji takimi jak: monotoniczność, ekstrema, nachylenie stycznej a także utrwalanie wiedzy i ćwiczenie w lepszym rozumieniu wcześniej poznanych pojęć. Przeznaczona jest na dwie jednostki lekcyjne (90 minut).