Klasa 3a
3 godziny matematyki tygodniowo - matematyka na poziomie podstawowym
Podręcznik: "Matematyka przyjemna i pożyteczna" M. Zakrzewski, T.Żak, E. Jakubas...
Wydawnictwo Szkolne PWN

Zakres materiału
oraz orientacyjne terminy prac pisemnych objętych obowiązkiem zaliczenia
:

I.  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
    Sprawdzian - druga połowa września   
    Praca klasowa nr 1 -
    Praca domowa ze statystyki - do połowy października!
II.Stereometria
     Sprawdzian 1 - graniastosłupy

     Sprawdzian 2 - ostrosłupy
     Sprawdzian 3 - bryły obrotowe
III. Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne
    Sprawdzian
V. Powtórzenie
    Praca klasowa nr 4 (algebra) - połowa marca
    Praca klasowa nr 5 (geometria) - początek kwietnia

 

Szczegółowa tematyka zajęć:

I. Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki

 1. Symbol Newtona i trójkąt Pascala
 2. Zasada dodawania i mnożenia. Permutacje.
 3. Wariacje z powtórzeniami i bez powtórzeń
 4. Permutacje i wariacje - zadania
 5. Kombinacje
 6. Kombinatoryka - rozwiązywanie zadań
 7. --//--
 8. --//-- (spr.)
 9. Zdarzenia losowe. Algebra zdarzeń
 10. Określenie i własności prawdopodobieństwa.
 11. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa.
 12. Obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń.
 13. -- // --
 14. -- // -- za pomocą drzewa.
 15. Obliczanie prawdopodobieństw.
 16. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite.
 17. -- // -- rozwiązywanie zadań.
 18. Zdarzenia niezależne. Schemat Bernoulli`ego
 19. Rozw. zadań z rachunku prawdopodobieństwa.  
 20. Rachunek prawdopodobieństwa - rozwiązywanie zadań.
 21. Praca klasowa nr 1
 22. - Rachunek prawdopodobieństwa.
 23. Poprawa pracy klasowej.
 24. Zbieranie i porządkowanie danych.
 25. Graficzne przedstawianie danych. Diagramy i wykresy.
 26. Średnia arytmetyczna, średnia ważona.
 27. Mediana, dominanta, wariancja, odchylenie standardowe.
 28. Prezentacje projektów uczniowskich ze statystyki (po ich ocenie)

II. Stereometria

 1. Proste i płaszczyzny w przestrzeni.
 2. Kąt dwuścienny. Jednostki pola powierzchni i objętości.
 3. Graniastosłupy - opis, własności, pola powierzchni i objętości.
 4. Graniastosłupy - rozwiązywanie zadań
 5. --//--
 6. Ostrosłupy. Opis własności.
 7. Ostrosłupy - pola powierzchni i objętość.
 8. Ostrosłupy - rozwiązywanie zadań
 9. Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów.
 10. Bryły obrotowe - walec.
 11. Bryły obrotowe - stożek.
 12. Bryły obrotowe - kula.
 13. Bryły wpisane i opisane
 14. Pola powierzchni i objętości brył - zadania.
 15. Stereometria - rozwiązywanie zadań
 16. Praca klasowa nr 2
 17. - Stereometria.
 18. Poprawa pracy klasowej.


Strona Główna