Kryteria oceny końcoworocznej

    Oceny na koniec roku nie mogą zawierać + ani -. Ocena końcoworoczna wystawiana jest na podstawie wyników ucznia w obu semestrach. Jeśli są zgodne i całkowite, nie ma problemu, bo wyznaczają właśnie ocenę końcową.
    W przypadku, gdy na pierwszy semestr uczeń otrzymał ocenę z + ma szansę bez poprawki otrzymać na koniec roku wyższą ocenę, o ile w II semestrze tę wyższą ocenę uzyskał (np. w I semestrze 3+, w II semestrze 4, na koniec bez dopytki 4)
    Jeśli natomiast w pierwszym semestrze uczeń otrzymał pełną ocenę, a w drugim semestrze ocenę o jeden wyższą lub niższą, to jeśli na koniec roku chce uzyskać tę wyższą ocenę, musi zaliczyć materiał ze "słabszego" semestru w zakresie, terminie i formie ustalonej indywidualnie z nauczycielem. Przy dobrej woli i postawie ucznia przez cały rok nauczyciel stawia dogodne warunki zaliczenia i działa na korzyść ucznia.
    Nie ma możliwości podwyższenia oceny o cały stopień (np. w I semestrze 4, w II semestrze 4, na koniec nie może być 5). Od tego jest egzamin sprawdzający.

oprac. Wioletta Masiuda
Strona Główna