Konsultacje dla uczniów
  
    - czwartek na 7 lekcji

    Raz w tygodniu, na wyznaczonej godzinie lekcyjnej uczniowie, którzy mają trudności ze zrozumieniem określonej partii materiału, mogą indywidualnie lub grupowo skorzystać z konsultacji.
    Nie muszą to być zajęcia w formie lekcji, tylko uczniowie przychodzą ze swoimi problemami i przy pomocy nauczyciela starają się uzupełnić swoje braki lub rozstrzygnąć wątpliwości. Dotyczy to oczywiście zagadnień, które są zbyt obszerne, aby zapytać o nie na lekcji lub bezpośrednio po niej. Na konsultacjach mile widziani są uczniowie, którym zależy na rzetelnej wiedzy.
    Na konsultacjach odbywają się też wszelkie poprawy sprawdzianów i zaliczanie zaległości. Zajmując miejsce na poprawie należy zwrócić uwagę na to, aby w jednej ławce nie siedziały osoby z tego samego poziomu. Oznacza to, że w tej samej ławce nie może siedzieć dwóch uczniów np. klas pierwszych.
    Życzę Wam i sobie, abyśmy jak najrzadziej spotykali się w takich okolicznościach :-) Przychodźcie na konsultacje przed sprawdzianem, żeby lepiej się do niego przygotować i żeby potem nie trzeba go było poprawiać!

    Konsultacje dla rodziców

    Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem przy okazji ogłoszonych wcześniej wywiadówek i zebrań z rodzicami. Po spotkaniach klasowych można udać się na rozmowę indywidualną w gab. nr 14.
    Niech nie zabraknie Państwa na żadnym spotkaniu dla rodziców! Uczniowie powinni mieć pewność, że rodzice interesują się ich sprawami, zarówno sukcesami, jak i problemami.
    W szczególnie ważnych i pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie poprzez sekretariat szkoły (tel. 071 310-21-93).

    Kolejne w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami odbędzie się w dniu …….
  

oprac. Wioletta Masiuda
Strona Główna